Monthly Archives: February 2024

Най-високата температура

Никола (9 г): Има ли най-висока температура? Както има най-ниска? Аз: Не съм срещал такъв лимит. Сигурно има, но е много висока. Няколко дни по-късно: Н: Знаеш ли колко е най-високата температура? Аз: Ами, не. Н: Нали температурата е трептенето … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

4001-та религия

По време на спонтанния урок по вероучение тази сутрин, след като разбра за съществуването на около 4000 различни религии, Никола реши, че няма причина да не са 4001. В неговата религия “след като умрат, хората се превръщат в малки бучки … Continue reading

Posted in Uncategorized | 2 Comments