Най-високата температура

Никола (9 г): Има ли най-висока температура? Както има най-ниска?

Аз: Не съм срещал такъв лимит. Сигурно има, но е много висока.

Няколко дни по-късно:

Н: Знаеш ли колко е най-високата температура?

Аз: Ами, не.

Н: Нали температурата е трептенето на частиците?

Аз: Да…

Н: Но не могат да могат да мърдат по-бързо от скоростта на светлината.

🤯

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *